Disclaimer

De voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.elan-adviseurs.nl. Door deze website te bezoeken en/of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Elan Advies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna te noemen “gegevens”). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. Elan Advies is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Elan Advies. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Elan Advies. Elan Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Elan Advies worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Elan Advies.

Gebruik van gegevens

De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voor zover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Elan Advies omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art. 15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.