De sluitsteen van de onderneming

Het jaarverslag is het totaal van de balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en een toelichting: een sluitsteen die inzicht geeft in het voorgaande boekjaar. Het is een document dat wordt gebruikt voor fiscale aangiften en financieringsaanvragen. Een overzicht waarmee derden de ontwikkeling van uw bedrijf kunnen volgen. Daarom stellen wij de jaarrekening zo samen dat het een werkbaar document wordt. Banken en andere kredietverleners gebruiken het immers als leidraad.

Jaarverslag

  • Leidraad
  • Sluitstuk

Jaarverslag: de sluitsteen van uw onderneming

Financieel inzicht

Om de bedrijfsvoering financieel inzichtelijk te maken is het belangrijk het jaarverslag te bespreken. We nemen niet alleen de cijfers door, maar kijken ook naar eventuele verbeterpunten, ontwikkelingen en stappen voor de toekomst.

Ruggensteun

Heb je een afspraak bij de bank? Ook dan kunnen wij je adviseren en gaan wij desgewenst met je mee. Zo heb je altijd een betrouwbare ruggensteun.